Lundeelva elveeierlag

.... vi legger til rette for fiske etter sjøørret i Lundeelva

Lundeelva elveeierlag i Søgne arbeider for å legge til rette for sportsfiske etter sjøørret i Lundeelva. Laget består av av 56 grunneiere.

Medlemmer

Siste aktivitet

Blogginnlegg lagt ut av Frank Solås

Årsmøte 2015.

Årsmøte for 2015 .Sted: Søgne rådhus, 1. etasje, inngang fra øst.Tid: Torsdag 28.mai kl.1800Enkel bevertning.Velkommen.Se mer
mai 10, 2015
Frank Solås er nå et medlem av Lundeelva elveeierlag
sep 15, 2014
Eirik Larsen er nå et medlem av Lundeelva elveeierlag
mai 9, 2013
Paal Kristensen la inn bilder
sep 6, 2012
Yngvar Lohne er nå et medlem av Lundeelva elveeierlag
mai 9, 2012
Paal Kristensen la inn et bilde

Død fisk

vår 2011
mar 24, 2011
Flybandit er nå et medlem av Lundeelva elveeierlag
mar 24, 2011
Sixpack la inn en diskusjon

Fangst 2010

Er det noen som fisker i elva? Fanges det noe?Se mer
aug 26, 2010

Styret i laget

Formann: Frank Solås
Kasserer: Rolf Tag
Styremedlem: Vidar Jacobsen
Styremedlem: Magne Einarsen
Styremedlem: Olav Brunvatne

 

Fisketider og salg av fiskekort

I 2015 vil elva være åpen for fiske fom. 15.6 tom. 30.9.

Fiskekort selges på Hydrotexaco på Lunde og G-sport på Tangvall.

Prisen for døgnkort er kun kr. 50,- og sesongkort får du for kr. 400,- Ved kjøp av kort betales det et depositum på kr. 100,-, dette tilbakebetales av kortselger når ferdig utfylt kort med fangsttall leveres tilbake.

Vi minner om at døgnkvote for sjøørret kun er 3 fisk. All uskadet laks skal settes ut igjen.

Mer info om fiskereglene finnes her.

Aktuelt

Årsmøte for 2015

Sted: Søgne rådhus, 1. etasje, inngang fra øst.

Tid: Torsdag 28.mai kl.1800

Enkel bevertning. Velkommen.

Årsmøte 2014 protokoll

Møtet ble avholdt på Rådhuset fra kl. 18:00 til 20:00.

Tilstede var det 6 personer inkludert styret. Følgende fiskeri var representert: Lunde, Leire, Eig og Kjelland.

1.Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent.

2.Godkjenning av saksliste

Ingen innmeldte saker til styret innen fristen 1.2.14. Enstemmig godkjent.

3.Valg av møteleder

Paal valgt.

4.Valg av referent

Paal valgt.

5.Valg av 2 til å underskrive protokoll

Rolf Tag og Magne Einarsen valgt.

6.Årsmelding for 2013

Paal Kristensen fremla årsberetningen kun muntlig. I hovedtrekk nevnes det at det er avholdt 1 styremøte dvs lav aktivitet. Det ble redegjort for status for Lohneprosjektet, tilsyn med gapahuken på Verven, gytefiskregistering i oktober, gravd ned rogn i Hellersdalen, det igangsatt sonderinger, undersøkelser og gitt informasjon til grunneiere ift å få fisk opp i Repstadvann/Mevann, kjøpt benk/bord som er satt i ved trappa i Føssa samt sponsorskilt og fisketidene som var 15.06-30.9.

7.Regnskapet 2013

Rolf Tag gikk gjennom regnskapet. Godkjent av revisor. Beholdning pr. 31.12.13 er kr. 29.039,-. I løpet av 2013 var det 6.460,- i utgifter og 18.023,- i inntekter. Overskudd 11.563,-. Kopi av revidert regnskap vedlegges protokollen.

8.Orientering om aktiviteter i 2014

Rolf orienterte om lagets planlagte aktivitet i 2014. Her refereres kort:

Tilsyn med gapahuk, gytefisk telling i oktober, gjøre nota tyngre, søke notkast til høsten. Aktiviteter mot skoler/ungdom for å øke interessen for fiske. Vurdere/utrede muligheter for åpning av dammen i Tverråna for å få fisk opp i Repstadvannet samt åpne for fiskekortsalg. Nesten alle grunneiere har vært positive til dette. Møte FM og vannområdet som er positive til prosjektet. NVE og fylket er positive til å støtte. Møte med kommunen v/Torkjell avholdt. Ønske om at kommunen står ansvarlig. Henter inn ca 3 tilbud fra entreprenører. Komite som består av styret, FM, kommunen, Einarsen og Solås.

9.Valg

A. Valg av tre styremedlem for 2 nye år.

Magne Einarsen, Paal Kristensen og Rolf Tag ble enstemmig valgt som nye styremedlemmer.

Styret består da av:

Styremedlem På valg

Frank Solås 2015

Vidar Jacobsen 2015

Magne Einarsen 2016

Rolf Tag 2016

Paal M. Kristensen 2016

Styret konstituerer seg selv.

B. Valg av valgkomité for 1 år.

Jon Fjeld (formann), Magne Åsly, Olav Brunvatne – Enstemmig valgt.

C. Valg av revisorer for 1 år.

Finn Lohne – Enstemmig valgt

10.Innmeldte saker pr. 1.2.14

Ingen

11.Eventuelt

Møtet startet med informasjon om et prosjekt med å lage et kart for Søgne som viser fiskeplasser i elver og vann. David Kobbevik fra Søgne jeger og fisk.

Årsmøtet ble hevet kl. 20:00. Under årsmøtet fikk servert pizza og kaffe.

Rolf Tag Magne Einarsen

 

Fisk i Hellersdalen 2012

Det er i høst observert yngel og smolt i bekken oppstrøms trappa som er bygd.

 

Nye vannbremser 2012
Mandal sjøørretklubb har hjulpet oss å montere vannbremser oppstrøms fisketrappa i Føssa. Resultatet er fantastisk og bilder kan du se i karusellen til venstre. Rådmund Steinsvåg skriver:

"Kjetil Sjølingstad og Odd Jørgensen har gjort en kjempejobb. Det er etablert tre sperrer som alle har vannspeil selv med dagens relativt lave vannføring. Vi har brukt kraftige gjengestag festet med boltfast. Nødvendig pga stor belasting ved flom og hvis de skulle bli truffet av trestokker etc. Stag og bolter er ikke syrefaste. De vil derfor ruste og gli bedre inn i terrenget. Til våren hadde der vært fint om dere kunne gå over bolter/jern og kutte bort unødvendig metall og file ned kantene så ikke fisk kan skade seg. Vi har filt kantene i dag så det skulle fungere greit forløpig. Ut fra hvordan vi vurderer vannets bevegelser over og rundt sperrene, vil fisken nå kunne gå rett opp"
 
Gytegrus Hellersdalen 2012
Gytegrus er i sommer lagt ut i Hellersdalen.

  

Forum

Fangst 2010

Er det noen som fisker i elva? Fanges det noe?Fortsett

Startet av Sixpack aug 26, 2010.

Fangst 2009?

Jeg er ikke den som er mest aktiv med stanga - noen andre som har gjort noen erfaringer?

Startet av Paal Kristensen nov 17, 2009.

Pågående prosjekter

Fisketrapp i Føssa - Hellersdalen
Vannbremser kom på plass høst 2012 og gytegrus er lagt ut sommer 2012. Prosjektet ansees nå som ferdig og alt ligger til rette for et nytt eldorado for sjøørreten.

Vi takker en solid entreprenør Tore Gill og co samt ressurspersoner i Mandal sjøørretklubb. Fisk er allerede observert i trappa og oppstrøms i bekken-så dette lover bra. Trappa er i hovedsak finansiert med midler fra Fylkesmannen/MD. Bilder kan sees til venstre.

Sti Lohne
Det gjenstår en del arbeid med stien langs Lohnetjønna og nedover Lona. Det vil bli innkalt til dugnad blant lagets medlemmer.

Fiskeværet

Pausefisk

 
 
 

© 2020   Created by Paal Kristensen.   Drives av

Melde om et problem  |  Tjenestevilkår